Opleidingspraktijk – Huisartsenpraktijk Kuiperij – Enschede

Welkom op de website van Huisartspraktijk Kuiperij

Bij huisartspraktijk Kuiperij kunt u terecht voor reguliere eerstelijns zorg. Met ons hele team streven wij na om laagdrempelig en met aandacht voor de persoon een goede kwaliteit en continuïteit van zorg te leveren.
Via het keuzemenu links kunt u meer over ons en de praktijkvoering te weten komen.

Opleidingspraktijk

AIOS

De opleiding tot huisarts is een driejarige opleiding. Tijdens het eerste en het derde jaar van de huisartsopleiding lopen de AIOS stages in een huisartsenpraktijk.
Wij vinden het belangrijk om een aandeel te hebben in de ontwikkeling van de huisartsenzorg en doen dit door mee te werken aan deze opleidingsmogelijkheid. Wij waarderen het dan ook zeer dat u als patiënt hieraan meewerkt.
De opleiding van de AIOS staat onder de verantwoordelijkheid van de opleider: huisarts Kuiperij. De AIOS werkt zelfstandig. De patiënten contacten worden dagelijks nabesproken met de opleider. Wanneer het nodig is gebeurt dit ook wel tijdens het patiëntencontact.

Tijdens de opleiding van de AIOS wordt veel gebruikt gemaakt van video-opnames. Deze dienen voor opleidingsdoeleinden. Vooraf aan de opname wordt u gevraagd of u bezwaar maakt. Na bespreking van de video-opname wordt deze verwijderd. (zie hieronder voor meer informatie)

Vanaf september 2021 is er een Aios aanwezig onze praktijk.

Co-assistent

Een co-assistent is in opleiding tot basisarts. Een deel van deze opleiding is een coschap van 4 weken in de huisartsgeneeskunde. Ook de co-assistent werkt onder supervisie van de huisarts.

Physisian Assistant

Vanaf september 2021 is Mw. Andrea Schot in dienst bij onze praktijk. Ze volgt de opleiding tot Physisian Assistant aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN).

Doktersassistente

Via het ROC van Twente leiden we assistente op. Gedurende 10 weken worden ze door ons assistententeam wegwijs gemaakt in alle voorkomende werkzaamheden in onze praktijk.

Video-opnames van uw gesprek (consult) met de Aios

Het kan voorkomen dat wij om uw toestemming vragen, om een video-opname te mogen maken van het gesprek (consult) dat u heeft met de huisarts in opleiding. Opnames uit de spreekkamer zijn zeer leerzaam en vormen een belangrijk deel van de huisartsopleiding.
Het is de bedoeling dat het gesprek volledig wordt opgenomen, inclusief de tijd van het eventuele lichamelijk onderzoek. Het lichamelijk onderzoek zal echter niet op beeld zichtbaar zijn.
De video-opnames worden alleen gebruikt voor het onderwijs of de beoordeling van de huisarts in opleiding. De opnames worden dus niet in uw medisch dossier opgenomen.

Voordat de opname begint, geeft de huisarts in opleiding een toelichting en kunnen ook uw eventuele vragen hieromtrent worden beantwoord. Wanneer u geen toestemming geeft, worden er ook geen video-opnames gemaakt.
Ook tijdens het gesprek kunt u op ieder gewenst moment de toestemming voor de opname weer intrekken. De video-opname wordt dan gestopt en de vastgelegde beelden zullen meteen worden vernietigd.

U kunt er op vertrouwen dat deze video-opnames alleen gebruikt worden voor onderwijsdoeleinden. De opnames vallen onder het medisch beroepsgeheim, en deze zullen na de bespreking met dr. Kuiperij worden vernietigd. Uw privacy is volledig gewaarborgd.