Medewerkers – Huisartsenpraktijk Kuiperij – Enschede

Welkom op de website van Huisartspraktijk Kuiperij

Bij huisartspraktijk Kuiperij kunt u terecht voor reguliere eerstelijns zorg. Met ons hele team streven wij na om laagdrempelig en met aandacht voor de persoon een goede kwaliteit en continuïteit van zorg te leveren.
Via het keuzemenu links kunt u meer over ons en de praktijkvoering te weten komen.

Medewerkers

Karen Kuiperij 
Huisarts werkzaam op maandag t/m donderdag.
BIG nummer: 29060871801
 
Jan Karel Kunst
PA (Physician Assistant), werkzaam op maandag en vrijdag. Jan Karel doet zelfstandig spreekuur over alle mogelijke problemen.
Een PA doet anamnese (het gesprek over de klachten van een persoon) en lichamelijk onderzoek. Ook kan hij aanvullend onderzoek aanvragen, een (differentiaal) diagnose opstellen, een behandelplan uitvoeren en voorlichting en advies geven. Het assisteren bij een operatie of het verrichten van kleine chirurgische ingrepen kan tevens behoren tot de werkzaamheden van een PA. Zonodig kan Jan Karel altijd met de huisarts overleggen.
BIG nummer: 59924186881
Carmen 
Praktijkondersteuner-GGZ/ ouderen werkzaam op woensdag en donderdag middag.
BIG nummer: 49019419230
 
Hatice 
Praktijkondersteuner-GGZ/ jeugd werkzaam op woensdag ochtend.
Sanne 
Doktersassistente werkzaam op maandag t/m vrijdag. Op maandag en dinsdag beantwoordt Sanne de telefoon. Op woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend werkt Sanne aan de balie
Sanne heeft daarnaast extra taken rondom kwaliteit waarborging (praktijkaccreditatie) en administratieve zaken.
 
Cheryl 
Praktijkondesteuner en doktersassistente  werkzaam op maandag t/m vrijdag. Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdagochtend werkt Cheryl als POH (Praktijk Ondersteuner Huisarts) somatiek (hart-en-vaat-ziekten, diabetes, osteoporose en astma) en als SOH (spreekuur ondersteuner huisarts). Op donderdagmiddag en vrijdag de hele dag werkt Cheryl als doktersassistente aan de telefoon
 
Nastja 
Doktersassistente, werkzaam op maandag- en dinsdagochtend aan de balie. En op woensdag en donderdagochtend beantwoordt Nastja de telefoon.
 
Claudia 
Verpleegkundige, werkzaam als POH (Praktijk Ondersteuner Huisarts) somatiek (CVRM en Diabetes) en Ouderenzorg. Claudia werkt elke dinsdag en om de week op donderdag als POH Somatiek en als POH Ouderenzorg.
BIG nummer: 69925587630
 
Miranda  
Diabetesverpleegkundige op wisselende dagen in de maand.
BIG nummer: 49060600330
Judith 
COPD verpleegkundige eens per 2 maanden op de woensdag.
BIG nummer: 59045165830
 
Astrid 
Praktijkmanager werkzaam op dinsdag ochtend.