Klachten – Huisartsenpraktijk Kuiperij – Enschede

Welkom op de website van Huisartspraktijk Kuiperij

Bij huisartspraktijk Kuiperij kunt u terecht voor reguliere eerstelijns zorg. Met ons hele team streven wij na om laagdrempelig en met aandacht voor de persoon een goede kwaliteit en continuïteit van zorg te leveren.
Via het keuzemenu links kunt u meer over ons en de praktijkvoering te weten komen.

Klachten

Voor elke huisartsenpraktijk in Nederland geldt een klachtenregeling. Zie bijlage voor meer informatie Klachtenregeling volgens wkkgz. 

De zorgverleners van onze huisartsenpraktijk doen hun uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Gelukkig verloopt het contact tussen patiënt en zorgverlener meestal naar ieders tevredenheid. Toch kan het gebeuren dat u als patiënt ontevreden bent over het handelen van de zorgverleners in onze huisartsenpraktijk. U kunt hier op verschillende manieren iets mee doen.

  1. In het algemeen kunt u de klacht het beste eerst met uw huisarts bespreken, hoe moeilijk dat voor u misschien ook is. Als de huisarts niet weet dat u ontevreden bent, kan hij ook niet proberen de klacht op te lossen.  Persoonlijk is onze ervaring dat juist het bespreekbaar maken van moeilijke zaken zoals een klacht, uiteindelijk tot een beter contact leidt. Zoals het gezegde “wrijving maakt glans”. Dus schroom niet en spreekt u uit!. Bij voorkeur horen wij bij het maken van een afspraak dat u een klacht wilt bespreken, zodat wij voldoende tijd kunnen inplannen voor het gesprek.
  2. U kunt uw klacht ook schriftelijk indienen via het klachtenformulier. Dit klachtenformulier kunt u afhalen bij de praktijk of hier direct invullen en opsturen Klachten-patientenINVULFORMULIERdocx. De klacht wordt dan door de huisartsenpraktijk zelf behandeld.
  3. Als de uitkomsten van het gesprek met de huisarts of de klachtenbehandeling door de huisartsenpraktijk zelf niet naar uw tevredenheid verlopen, of wanneer u moeite heeft dit bespreekbaar te maken bij de praktijk zelf, dan kunt u een klacht indienen via het  Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente. De klacht wordt dan door een onafhankelijke klachtenfunctionaris behandeld. Hoe u een klacht bij “Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente” kunt indienen, leest u op de website www.khtwente.nl.
  4. Als u ook na de tussenkomst van het “Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente” niet tevreden bent, kunt u een officiële klacht indienen bij de landelijke geschillencommissie. De geschillencommissie waarbij Huisartspraktijk Kuiperij is aangesloten is SKGE (Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg). U kunt hier alleen een klacht indienen nadat u de route via het “Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente” gevolgd hebt. De schriftelijke reactie van de klachtenfunctionaris en/of de zorgverlener (of diens organisatie) kunt u wel gebruiken als u een klacht indient bij de landelijke geschillencommissie. U kunt via de volgende link uw klacht indienen https://www.skge.nl/klacht-indienen/huisartsenzorg/klachten/indienen-klacht. De geschillencommissie kan klachten in behandeling nemen, bindende uitspraken doen en uitspraken doen over schadeclaims.

Of, zou het een klacht betreffen aangaande de Huisartsenpost, dan kan dat via onderstaande link http://www.hdt-oost.nl/contact/